Välkommen till myrar.se

Nationell slutrapport första omdrevet

I denna slutrapport redovisas resultat från det första nationella omdrevet av "Satellitbaserad övervakning av våtmarker". Våtmarksövervakningen genomfördes 2007-2017 inom ramen för den nationella miljöövervakningen och är utformad för att upptäcka markanvändningsrelaterade förändringar i öppna myrar i form av ökad biomassa/igenväxning.

Hahn, N., Wester, K. & Gunnarsson, U., 2021. Satellitbaserad övervakning av våtmarker - Nationell slutrapport första omdrevet. Naturvårdsverket, Rapport 6950.

Ladda hem rapporten: Satellitbaserad övervakning av våtmarker - Nationell slutrapport första omdrevet »