Myrvegetationstypskartor

I "Satellitbaserad övervakning av våtmarker" görs en basklassning av öppen myr i den äldre satellitscenen (figur 1). Basklassningen särskiljer spektralt homogena våtmarksenheter som utgör grunden för den riktade förändringsanalysen som genomförs i nästa steg. Basklassningen är egentligen en biprodukt som används för den riktade förändringsanalysen, men den har ett värde i sig genom att det är en heltäckande kartering av myrvegetation inom masken för öppen myr.

Studien "Kartering av vegetation på öppna myrar" syftar till att ta fram en myrvegetationstypskarta för öppen myr genom att översätta basklassningens våtmarksenheter (via en översättningstabell) till välkända hydrologiska vegetationstyper (figur 1).

Figur 1. Schematisk presentation av arbetssättet för "Satellitbaserad övervakning av våtmarker", samt arbetssättet för att i "Kartering av vegetation på öppna myrar" ta fram en myrvegetationstypskarta.

Myrvegetationstypskartan har flera tillämpningsområden, t.ex. att hitta unika livsmiljöer för viktiga arter, för att hitta variationsrika våtmarksområden och för att studera biologisk mångfald.

För tillfället finns myrvegetationstypskartor för Norrbottens, Dalarnas och Gävleborgs län.

Rapporter

Kartering av vegetation på öppna myrar i Dalarna och Gävleborg - myrvegetationskartan

Hahn, N., Wester, K., Gunnarsson, U. & Kellner, O., 2016. Kartering av vegetation på öppna myrar i Dalarna och Gävleborg - myrvegetationskartan. Länsstyrelsen Dalarnas län, Rapport 2016:01.

Ladda hem rapporten: DiVA - Kartering av vegetation på öppna myrar i Dalarna och Gävleborg - myrvegetationskartan »

Kartering av vegetation på öppna myrar (Norrbotten)

Hahn, N., Wester, K., Hedvall, T., Backe, S., Gunnarsson, U. & Kellner, O., 2014. Satellitbaserad övervakning av våtmarker - Kartering av vegetation på öppna myrar. Rymdstyrelsen, Dnr: 230/12.

Ladda hem rapporten: DiVA - Kartering av vegetation på öppna myrar »