Blekinge, Halland, Jönköping, Kronoberg & Skåne

Under perioden 2016-2017 utfördes "Satellitbaserad övervakning av våtmarker" i Blekinge, Hallands, Jönköpings, Kronobergs och Skåne län. Den satellitbaserade övervakningen är utformad för att upptäcka markanvändningsrelaterade förändringar i öppna myrar i form av ökad biomassa/igenväxning. Till förändringsanalysen för en tidsperiod används två set av satellitdata, ett från en äldre tidpunkt och ett från en yngre tidpunkt.

Ingående tidpunkter:

  • Tidpunkt "1999" (T1) med satellitdata från 1999.
  • Tidpunkt "2009" (T2) med satellitdata från 2009 men även från 2007 och 2010.

Analyserad tidsperiod:

  • Tidsperiod "1999-2009" (T1T2), analys mellan tidpunkt "1999" och tidpunkt "2009".

Förändrade områden delas in i två förändringsklasser; potentiell och säker förändringsindikation med en minsta karteringsenhet på 0,5 ha. Förändringsklasserna ger en direkt indikation på styrkan och omfattningen av förändringen. Förändringsklassningen redovisas även som förändringskartor: andel säker förändringsindikation per analyserad öppen myr presenterade inom olika områdes- eller regionsindelningar.

Resultat

Resultat i siffror

  • Undersökningsområde: ca 113 300 ha "Öppen myr".
  • Analyserad öppen myr: ca 109 100 ha (ca 96 % av undndersökom.) Undersökningsområdet med undantag för moln mm.
  • Säker förändringsindikation: ca 1 300 ha (ca 1,19 % av analysom.)
  • Potentiell förändringsindikation: ca 700 ha (ca 0,64 % av analysom.)

Resultatet som förändringskarta med 10km x 10km rutor

Andel "Säker förändringsindikation" per "Analyserad myr" per 10km x 10km ruta.

Fler förändringskartor

Slutrapport

Hahn, N. & Wester, K., 2018. Satellitbaserad övervakning av våtmarker - Slutrapport södra Sverige. Länsstyrelsen i Blekinge län, Rapport 2018:01, Länsstyrelsen i Hallands län, Rapport 2018:01, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen Skåne, Rapport 2018:05.

Ladda hem rapporten: DiVA - Satellitbaserad övervakning av våtmarker - Slutrapport södra Sverige »

Dataåtkomst

Förändringsklassning och förändringskartor finns i Miljödataportalen, sök på "Satellitbaserad våtmarksövervakning" (inkl. citationstecknen).
Miljödataportalen »

Slutresultatet är levererat till Länsstyrelsen. I väntan på beslut om formell datavärd för den satellitbaserade våtmarksövervakningen ansvarar Brockmann Geomatics för lagring av den data som ingår i leveransen. Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.